Domki letniskowe z drewna
Architektura i aranżacja wnętrz

Posts Tagged ‘mrówka grodzisk mazowiecki godziny otwarcia’

kat nachylenia miedzy postronkami

Posted in Uncategorized  by admin
December 21st, 2018

Kierunek siły przyłożonej do chomąta powinien być do niego prostopadły, co uzyskujemy przez odpowiednie ustawienie postronków pod kątem 18-210 do poziomu. O ile kąt nachylenia między postronkami a górną częścią chomąta będzie mniejszy od kąta prostego, to chomąto będzie unosiło się ku górze i dusiło konia. Przy kącie większym niż kąt prosty, chomąto będzie uciskało kark konia. Na przykład dla zaprzęgu czterokonnego, przy sile pociągowej każdego konia równej, jak liczono wyżej, 64 kg łączna siła pociągowa okaże się równa nie 64X4 = 256 kg, lecz 256-3XO,06X256 = = 256 – 46 = 210 kg. Wielokonne zaprzęgi (powyżej 6) uważa się ż tego powodu za niewygodne i mogą one być stosowane w wyjątkowych wypadkach, jedynie dla pokonania krótkotrwałych oporów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka grodzisk mazowiecki godziny otwarcia’

kat nachylenia miedzy postronkami

Posted in Uncategorized  by admin
December 21st, 2018

Czym dłuższe ramię kieratu, tym większa jest siła pociągowa konia. Zwiększenie długości ramienia kieratu, zmniejsza jednak ilość obrotów na jednostkę czasu, co może spowodować potrzebę budowy zbytecznej przekładni w kieracie. Z tego powodu długość ramienia kieratu nie powinna przekraczać 3-31/2 m. Siła pociągowa średniego konia wynosi wówczas około 50 kg. Szybkość ruchu konia zmienia się znacznie w zależności od warunków pracy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka grodzisk mazowiecki godziny otwarcia’

kat nachylenia miedzy postronkami

Posted in Uncategorized  by admin
December 21st, 2018

ORGANIZACJA ROBOT PRZY SADZENIU LASU Stalinowski plan przeobrażenia przyrody stepowych i leśno-stepowych okolic ZSRR przewiduje szeroką mechanizację robót przy sadzeniu lasów, pielęgnacji leśnych pasów ochronnych i budowę zbiorników wodnych. W tym celu organizuje się 570 maszynowych stacji ochrony, lasów, w tej liczbie 270 przy Ministerstwie Rolnictwa ZSRR, które na podstawie umów, zawartych z kołchozami, wykonują dla nich przygotowanie gleby do sadzenia lasu oraz przychodzą im z pomocą w pielęgnowaniu leśnych pasów ochronnych i przy budowle zbiorników wody; W kołchozach i sowchozach organizuje się ogniwa robotników do zalesienia i pielęgnowania lasów, którym przydziela się pewne obszary gruntów do zalesienia na okres 5 – 7 lat. W sowchozach, które prowadzą zalesienie pasów ochronnych, tworzy się także wyspecjalizowane brygady leśno-melioracyjne, do zalesienia i pielęgnacji pasów leśnych. Zalesienie, ze względu na swój specjalny charakter robót i ich sezonowość, należy do prac najbardziej pracochłonnych. Jeżeli nie są stosowane maszyny do pielęgnacji pasów ochronnych to w okresie 5 lat, po- trzeba na każdy hektar 185 roboczodni, według obliczeń Wszechzwiązkowego Instytutu Naukowo-Badawczego Leśno-Melioracyjnego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mrówka grodzisk mazowiecki godziny otwarcia’

kat nachylenia miedzy postronkami

Posted in Uncategorized  by admin
December 21st, 2018

SUSZARNIE ZBOZ Suszenie na słońcu jest najlepszym sposobem, gdyż ziarno tak suszone, zachowuje całkowicie zdolność kiełkowania, połysk, kolor, kształt, zapach oraz nie traci zbytnio na wadze. W braku słońca, lecz przy wystarczająco suchym powietrzu, można wysuszyć zboże rozgarnięte w cienką warstwę, przez samo tylko wietrzenie. Często jednak trzeba dosuszać zboże w suszarniach sztucznych. Sztuczne suszenie zboża – jest zagadnieniem dość skomplikowanym ze względu na właściwość ziarna – uporczywie zachowującego wilgoć oraz dlatego, że nie dość ostrożne suszenie łatwo powoduje częściową lub na wet całkowitą utratę zdolności kiełkowania ziarna. Suszenie ziarna w suszarniach polega na działaniu powietrzem lub innym gazem ogrzanym przepływającym przez ziarno. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »