Aranżacja wnętrz
Architektura i aranżacja wnętrz

Posts Tagged ‘domy drewniane’

Wykonanie właściwego posadowienia na palach

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Wykonanie właściwego pod względem technicznym i ekonomicznym posadowienia na palach jest daleko trudniejsze od posadowienia bez- pośredniego. Wymaga ono zachowania następujących podstawowych warunków: – dokładnego i przeprowadzonego do odpowiedniej głębokości rozpoznania podłoża, – dobrania odpowiedniego dla danych warunków gruntowych i warunków pracy obiektu (obciążenie poziome, dynamiczne) typu pali, – właściwego pod względem technicznym, wykonania tych pali. Najtrudniejsze jest spełnienie ostatniego z tych warunków. Dlatego też niezbędna jest ciągła kontrola wykonawstwa przez odpowiednio przygotowany nadzór. Kontrola musi obejmować cały proces wykonawstwa w trakcie jego przebiegu, nie może ograniczać się do odbioru poszczególnych fragmentów tego procesu lub, jeszcze gorzej, odbioru wykonanych już elementów robót. Tylko przy zachowaniu tych warunków możemy być pewni bezpieczeństwa budowli posadowionych na palach. Niewątpliwie taka ciągłość nadzoru ma swoje zalety, ale roboty specjalistyczne, zwłaszcza tzw. zanikające, powinni nadzorować odpowiednio przygotowani pomocnicy głównego inspektora robót, bieżąco kontrolujący wykonane fragmenty robót. Pomiary wpędu i próbne obciążenia pali Pomiary wpędu przy wbijaniu pali stanowią łatwy i skuteczny sposób kontroli jakości pali. Pozwalają one: – wnioskować o cechach mechanicznych warstw gruntu przebijanych palem, – oceniać nośność pali na podstawie wzorów dynamicznych, – uniknąć zniszczenia pala przy nadmiernych oporach wbijania. Wpędy pali powinny być zawsze obserwowane na całej długości wbijania pierwszych pali oraz w końcowej fazie wbijania pozostałych. Wartości wpędów zapisuje się w dzienniku wbijania pali. Trudniejszym i bardziej kosztownym badaniem jest próbne obciążenie pala. Pozwala ono sprawdzić jakość pala, wyznaczyć jego nośność i osiadanie pod obciążeniem. [podobne: domy drewniane, Domy prefabrykowane, Domy z drewna  ]

Comments Off

Posts Tagged ‘domy drewniane’

Wykonanie właściwego posadowienia na palach

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Główną produkcję ciągników w ciągu pierwszej i drugiej stalinowskiej pięciolatki wykonywej nazwy i marki. Blinow jednakże odmówił nie chcąc, aby jego gąsienicowy samochód został “zniemczony”. W 1889 roku Blinow zawiózł swój ciągnik na Saratowską Wystawę Rolniczą, jednak organizatorzy wystawy nie uznali maszyny i nie wciągnęli jej do katalogu wystawy. W 1896 roku Blinow wyjednał zezwolenie na pokaz swojego ciągnika na Wszechrosyjskiej Wystawie w Niżnym Nowogrodzie, ale i tu nie uznali jego maszyny. Kierownik rolniczego oddziału wystawy nie chciał przyjąć maszyny do swego pawilonu, stwierdzając, że maszyna ta nie może znaleźć zastosowania w rolnictwie. Tak samo nie chcieli przyjąć maszyny do swoich pawilonów kierownicy innych oddziałów. Blinow był zmuszony wystawić swój ciągnik z tyłu pawilonu “Ratownictwo w wodzie”, niedaleko od drugiej wystawionej przez niego maszyny – pompy pożarowej jego konstrukcji. Blinow uzyskał zezwolenie na demonstrowanie przed publicznością działania swojego ciągnika . Pomimo wszystko tępogłowi urzędnicy carscy – eksperci wystawy – nie zrozumieli i nie ocenili wynalazku Blinowa. Zakwalifikowali oni ciągnik gąsienicowy jako “wymysł” nie mający praktycznego znaczenia i nagrodzili Blinowa jedynie listem pochwalnym za zamiłowanie do pracy. Za drugą mniej cenną maszynę – pompę pożarową – Blinowotrzymał brązowy medal. Niedługo po wystawie niżnowogrodzkiej F. A. Blinow umarł i nie zobaczył praktycznego zastosowania swojej idei. Pomysł Blinowa nie znalazł zastosowania w carskiej Rosji i został zapomniany. Dopiero w ZSRR, ciągnik stał się podstawą mechanizacji rolnictwa i wszystkie ciągniki średniej i dużej mocy są budowane jako gąsienicowe. [podobne: domy drewniane, Domy prefabrykowane, Domy z drewna
]

Comments Off

« Previous Entries