Aranżacja wnętrz
Architektura i aranżacja wnętrz

Posts Tagged ‘domki ogrodowe narzędziowe’

GNIAZDOWY SYSTEM ZASIEWÓW

Posted in Uncategorized  by admin
February 20th, 2018

GNIAZDOWY SYSTEM ZASIEWÓW PASÓW LESNYCH Uchwałą Rady Ministrów oraz KC WKP(b), co do zarządzeń mających na celu zapewnienie wysokich i stałych plonów w stepowych i leśno-stepowych rejonach europejskiej części ZSRR, postanowiono zapewnić w 1949 r. założenie, w każdej naukowo-badawczej placówce i w Lasach Państwowych tych rejonów, doświadczalnych pasów leśnych zasianych systemem gniazdowym. Wszechzwiązkowa Akademia Nauk Rolniczych imienia W. I. Lenina pod kierownictwem akademika T. D. Łysenki opracowała metodę zasiewu pasów leśnych systemem gniazdowym podając jednocześnie środki mechanizacji do zastosowania przy tym systemie. Metoda gniazdowego zasiewania pasów leśnych obejmuje następujące -prace. Zaorany na jesieni odcinek przeznaczony na pas leśny zostaje spulchniony kultywatorami i zabronowany wczesną wiosną. Następnie znaczy się go znacznikiem w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w ten sposób, by w rezultacie otrzymać sieć jednakowych prostokątów o długości boków 5,2 i 3 metry. W punktach przecięcia się tych linii wysiewa się po 30 – 40 żołędzi na przestrzeni około 1 m. Przy takim systemie wysiewu zużywa się na 1 ha około cetnara żołędzi, przy czym na tej przestrzeni otrzymuje się 640 gniazd. Po zasianiu żołędzi pas czterometrowej szerokości zasiewa się zbożem lub okopowymi. Spośród zbóż jest wskazane sianie w szerokie rzędy jarej pszenicy, jęczmienia lub owsa, a najlepiej prosa. Pozostałą dwumetrową przestrzeń międzyrzędową zasiewa się kukurydzą. Osłona, jaką dają rośliny uprawne, chroni kiełki, dębu przed ich późniejszym wrogiem – perzem i roślinnością stepową. W ten sposób zostaje zapewnione należyte ocienienie kiełków, które zwłaszcza w pierwszym stadium swego rozwoju potrzebują cienia. Szerokie pasy między rzędami powinny być podorane natychmiast po sprzęcie roślin, natomiast pas metrowej szerokości, na którym znajdują się młode kiełki dębu pozostaje nienaruszony. [więcej w: domki ogrodowe narzędziowe, domki całoroczne, domki dla dzieci ]

Comments Off

Posts Tagged ‘domki ogrodowe narzędziowe’

GNIAZDOWY SYSTEM ZASIEWÓW

Posted in Uncategorized  by admin
February 20th, 2018

Jesienią na podoranych pasach międzyrzędowych zasiewa się żyto ozime siewnikiem ciągnikowym. W odległości 1,5 m od skrajnego przyrządu wysiewającego siewnika wstawia się w skrzynię siewnikową przegrodę, tak by odnośny przyrząd nie wysiewał żyta, lecz wsypane w przegrodę nasiona żółtej akacji. W odległości 1 m od tego aparatu wysiewającego wstawia się do skrzyni siewnika drugą przegrodę dla wysiewu przez następny przyrząd nasion krzewów. Wszystkie inne przyrządy wysiewające winny wysiewać żyto. W ten sposób rząd żółtej akacji znajdzie się w odległości 1,5 m wzdłuż pasa zasianego dębem, a między dwoma rzędami akacji utworzy się międzyrzędzie szerokości 1 m. Krój tarczowy służy do rozcinania zadarnionej nawierzchni gruntu, natomiast krój nożowy otwiera szczelinę potrzebnej głębokości, lemiesz zaś rozsuwa ściankę tej szczeliny na szerokość do 6 cm co umożliwia osadzenie sadzonki w bruździe bez uszkodzenia jej korzeni. Zasypujące tarcze posuwające się za bruzdownikiem zaciskają korzenie sadzonki, zasypują z powrotem bruzdę działając swym ciężarem i naciskowymi sprężynami , po czym walce szczelnie ugniatają ziemię działając w kierunku pionowym. Krój tarczowy przymocowany jest do ramy zawiasowo i może odchylać się w prawo i lewo omijając napotykane przeszkody. Aparat do sadzenia składa się z łańcucha , na którym umocowane są kieszenie . Kieszeń poruszająca się w kierunku wskazanym strzałką trafia w wąską przestrzeń między dwiema prowadzącymi listwami i pod wpływem ich działania zamyka się zaciskając umieszczoną w niej przez robotnika sadzonkę. Łańcuch aparatu sadzącego unosi sadzonkę do szczeliny, gdzie roślina jest trzymana przez pewien czas przez kieszeń w pozycji pionowej (nieruchomo w stosunku do ziemi), ponieważ prędkość liniowa biegnącego odcinka łańcucha pod względem wielkości jest równa, a pod względem kierunku przeciwnie skierowana w stosunku do prędkości i ruchu maszyny. [przypisy: domki ogrodowe narzędziowe, domki całoroczne, domki dla dzieci ]

Comments Off

« Previous Entries