Aranżacja wnętrz
Architektura i aranżacja wnętrz

Posts Tagged ‘domki drewniane producent’

Rozsuwane chomata

Posted in Uncategorized  by admin
February 22nd, 2018

Rozsuwane chomąta konstrukcji Wojejkowa wykonane są w trzech wymiarach i mogą być dopasowane zarówno do koni ciężkich jak i lekkich. Przesuwając ruchomą podkładkę wyściółki karkowej i przymocowując w dowolnym miejscu rzemień łączący , możemy zmieniać długość i szerokość chomąta. Ustawiając na odpowiedniej wysokości ruchome uchwyty (ucha) może ustalić położenie postronków tak, aby zapewnić najbardziej prawidłowe zaczepienie siły pociągowej konia. Rozsuwane chomąto możemy stosować zarówno w zaprzęgu dyszelkowym (hołoble z kabłąkiem) jak i w zaprzęgu postronkowym, dzięki czemu odpada konieczność posiadania w gospodarstwie dwóch chomąt na jednego konia. Nieskomplikowana budowa rozsuwanego chomąta pozwala na wykonanie go w podręcznych warsztatach rymarskich, zaś dopasowanie go do koni o różnych wymiarach i kształtach szyi oraz łopatek, może być wykonane we własnym gospodarstwie bez pomocy rymarza. Uździenica normalnego typu stosowana w rolnictwie posiada również dużo wad. Wykonanie jej nie pozwala na zmiany oraz dostosowanie do różnych wymiarów głowy konia bez naruszenia prawidłowego j ej ułożenia. Nie można wykorzystać jej również do uwiązywania konia, co powoduje konieczność posiadania dodatkowego kantara. Aby usunąć te wady A. B. Wojejkow opracował nowy typ ździenicy-kantara . W konstrukcji tej rzemień-podgardla , rzemień-nagłówek i rzemień-naczółek połączone są w dwóch górnych pierścieniach (kółkach) Normalne chomąto używane w rolnictwie ma dużo wad. Kleszczyny, nie odpowiadają kształtowi szyi w środkowej części łopatek. [hasła pokrewne: domy z drewna cena, domki drewniane producent, domki drewniane całoroczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘domki drewniane producent’

Rozsuwane chomata

Posted in Uncategorized  by admin
February 22nd, 2018

Wszystkie wyżej wymienione sadzarki Ieśne pracują sprawnie jedynie na dobrze uprawionym gruncie. W związku z tym znalazły one zastosowanie do zmechanizowanego sadzenia ochronnych pasów leśnych. Dla sadzenia lasu na nie wykarczowanych porębach leśnych jest przeznaczona sadzarka typu LPM projektu Centralnego Naukowo-Badawczego Instytutu Gospodarstwa Leśnego. Sadzarka leśna typu LPM wymaga dla obsługi 1 robotnika. Jako siła pociągowa służy ciągnik U-2. Dla żłobienia bruzdy w gruncie, wspomniana sadzarka jest zaopatrzona niezależnie od bruzdownika również w krój tarczowy Osiąga się to przez odpowiednie umocowanie cięgła automatu w jednym z otworów uchwytu przymocowanego do ramy . W ten sposób ustala się jednocześnie potrzebną głębokość sadzenia oraz przykrycia ziemią sadzonek. Głębokość ta; wynosi zwykle 26 – 27- cm. Dla podawania sadzonek do kieszeni bębna służą dwa przenośniki prawy i lewy , wyposażone co pewien odstęp w zaciskowe widełki. Przenośniki znajdują się w stałym ruchu w poprzek maszyny (od jej krawędzi ku środkowi) podając do kieszeni bębna sadzonki umieszczane przez obsługę na widełkach transportera. W chwili zbliżenia się widełek przenośnika do bębna sadzonka zostaje zrzucona do otwartej kieszeni, której zacisk automatycznie zamyka się i przenosi roślinę do bruzdy. W bruździe kieszeń podtrzymuje sadzonkę dopóki walce całkowicie nie unieruchomią korzeni sadzonki w ziemi. W tym momencie kieszeń otwiera się i sadzonka pozostaje w gruncie. Kolankowe prowadnice, do których przymocowane są kieszenie za pomocą zawiasów, są połączone wewnątrz bębna z zębatym wycinkiem posiadającym na swym końcu rolkę. Rolka ta porusza się po prowadnicy o specjalnym kształcie znajdującej się w tarczy bębna sadzącego. Dzięki temu urządzeniu zapewnione są zwroty kieszeni w odpowiednim momencie. Kształt prowadnicy jest tak dobrany, że podczas okrężnego rucha przenośnika, w czasie pobrania sadzonki, kieszeń porusza się pionowo. a podczas jej wysadzenia – kieszeń wraz ze stojącą pionowo sadzonką pozostaje nieruchoma w stosunku do ziemi, do chwili aż tarcze zaciskowe umocuj ą korzenie rośliny w ziemi. W tym momencie kieszeń porusza się poziomo z szybkością odpowiadającą prędkości ruchu maszyny, lecz skierowaną w kierunku przeciwnym. Takie urządzenie zapewnia osadzenie sadzonki w ziemi dokładnie pionowo, bez odchyleń i bez uszkodzenia korzeni podczas sadzenia. Odległość pomiędzy sadzonymi roślinami może być regulowana przez wykorzystywanie wszystkich lub tylko niektórych kieszeni. Odległość pomiędzy poszczególnymi posadzonymi roślinami przy pracy trzech kieszeni wynosi dokładnie 67 cm. Przy pracy tylko dwóch kieszeni – 1,34 m lub 1 m w zależności od przesunięcia kieszeni, a przy pracy jednej kieszeni 2 m. [podobne: domy z drewna cena, domki drewniane producent, domki drewniane całoroczne ]

Comments Off

« Previous Entries