Aranżacja wnętrz
Architektura i aranżacja wnętrz

Posts Tagged ‘dom pasywny’

Osady sciekowe z oczyszczania mechanicznego

Posted in Uncategorized  by admin
February 17th, 2018

W wielu przypadkach stosuje się odkażanie ścieków przed ich odprowadzeniem do odbiornika, przede wszystkim ścieków ze szpitali zakaźnych, sanatoriów przeciwgruźliczych itp. Osady ściekowe z oczyszczania mechanicznego oraz biologicznego poddaje się procesom fermentacji, następnie kompostowania; uzyskany produkt jest wartościowym nawozem organicznym, Oczyszczanie w środowisku naturalnym, zazwyczaj w połączeniu z rolniczym wykorzystaniem ścieków oczyszczanych mechanicznie, pozwala uzyskać szczególnie wysokie wyniki oczyszczania, a- jednocześnie umożliwia znaczne podniesienie plonów upraw rolnych z powierzchni nawodnianej. Według Imhoffa oczyszczanie w środowisku naturalnym jest właściwsze dla małych miast i miejscowości położonych wśród terenów rolniczych. Istnieją różne konstrukcje sit: bębnowe oraz skrzydełkowe. Wszystkie są ruchome i oczyszczane mechanicznie. W Polsce w kilku miastach (m. in. w Ostrowie Wlkp. ) stosowane są sita tarczowe systemu Riensch-Wurla. Część zanieczyszczeń jest rozdrabniana na sitach i pozostaje w ściekach, zmniejszając tylko swoją wielkość. Dalszą wadą sit jest to, że zawiesina zatrzymana na sitach zawiera 85-90% wody i łatwo ulega gniciu. Sprawność sit wynosi zaledwie 20°/0 sprawności osadników. Z powyżej przytoczonych względów w nowo budowanych urządzeniach Kanalizacyjnych sit na ogół nie stosuje się. Kłopotliwą obsługę krat i sit zastąpić może zainstalowanie rozdrabniaczy, które rozrywają bądź rozbijają zanieczyszczenia i spłukują je z powrotem do kanału. Stosowane są rozdrabniacze typu nożowego, szczelinowego lub pompy rozdrabniające. [więcej w: dom pasywny, projektowanie wnętrz Kraków, Domy z drewna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dom pasywny’

Osady sciekowe z oczyszczania mechanicznego

Posted in Uncategorized  by admin
February 17th, 2018

SPOSOBY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Wyróżniamy trzy zasadnicze sposoby: mechaniczny, mechaniczno-chemiczny i biologiczny. Przy oczyszczaniu mechanicznym usuwa się ze ścieków zanieczyszczenia zawieszone i pływające, a to za pomocą krat i sit, procesu wznoszenia (flotacji) – przy oddzieleniu tłuszczów, procesu-opadania (sedymentacji) – przy oddzieleniu piasku i zawiesiny w piaskownikach i osadnikach. Oczyszczanie mechaniczno-chemiczne stosuje się <1,0 ścieków poprodukcyjnych. Oparte jest ono na procesie strącania chemicznego (koagulacja i flotacja) a niekiedy też na przepuszczaniu przez ścieki prądu (metoda elektromechaniczna). Oczyszczanie biologiczne, w środowisku naturalnym lub sztucznym, jest oparte na wegetacji mikroorganizmów wywołujących procesy mineralizacji związków organicznych występujących w ściekach. Procesy te mogą przebiegać bądź w środowisku tlenowym (aerobowym), bądź w beztlenowym (anaerobowym); w ostatnim przypadku proces mineralizacji jest znacznie (około 20-krotnie) zwolniony. Ścieki przeznaczone do oczyszczania biologicznego powinny być uprzednio oczyszczone mechanicznie; stosowanie obu sposobów nazywa się oczyszczaniem pełnym. Niezbędny stopień oczyszczania ścieków zależy od ich właściwości i musi być dostosowany do wymagań rozporządzenia z dn. 28. II. 1962 r. . [więcej w: domy energooszczędne, dom pasywny, domy z drewna całoroczne ]

Comments Off

« Previous Entries